Wie ben ik?

Wie ben ik?

Op 11 oktober 1985 zag ik het levenslicht. Mijn ouders hebben mij een onbezorgde jeugd geven. Ik ben mijn ouders tot de dag van vandaag bijzonder dankbaar, dat zij altijd alles in het werk hebben gesteld om samen met mij een goede passende beroepsopleiding te vinden. Na diverse MBO opleidingen bezocht te hebben voelde de Vakschool voor Juweliers, Goud en Zilversmeden en Uurwerkmakers als een warm bad voor mij.

Eerst heb ik de opleiding tot goudsmid gevolgd. De eerste twee jaren waren snel voorbij. Het derde jaar was een stageperiode van een 6 maanden. Deze periode heb ik gewerkt bij Willem Noyons. Willem had al snel door waar mijn hart lag, terwijl ik dat zelf nog niet wist. Samen met Willem heb ik een aantal grote projecten opgepakt. Het mooiste project uit deze periode was het restaureren van een Tabernakel gemaakt door de gebr. Brom uit Utrecht.

Na het behalen van mijn diploma kon ik de overstap maken naar het uurwerkmakersvak. Daar werd les gegeven in het repareren, restaureren en conserveren, dat is waar mijn hart lag. Mijn stage bij de firma Belle Heure van Hans Beelaerts van Blokland was in één woord super. Veel geleerd en veel beleeft in het vak.

Na deze periode was ik al een veel completer uurwerkmaker. In de laatste twee periodes starten de diverse Proeven van Bekwaamheid. Het was hard werken, het resultaat was goed. Zover was ik bekwaam bevonden om de juiste keuzes te maken in het vak. De laatste stage periode heb bij gewerkt bij Peter Klemann te Haarlem. In deze periode heb ik mijzelf nog verder kunnen verdiepen in het vak. Tijdens deze  stageperiode heb ik mijn laatste Proeve van Bekwaamheid “Vakmanschap is Meesterschap” uitgevoerd.

Op 15 juni 2009 mocht ik voor de examencommissie verschijnen voor mijn verdediging van mijn scriptie over de uitgevoerde restauratie. De beoordelende commissie kwam tot de volgende conclusie: “Jasper overziet goed wat het vak inhoud. Heeft heel bewust keuzes gemaakt tijdens de Proeve van Bekwaamheid.” Aan het einde van het schooljaar had ik een schitterend diploma en een contract bij Peter Klemann op zak. Nog geen jaar later op 5 maart 2010 opende ik mijn Stadsuurwerkmakerij “Zoals het klokje thuis tikt”. U kunt bij mij terecht voor alle aspecten van het ambachtelijke uurwerk.